W zdrowym ciele zdrowy duch…?

W zdrowym ciele zdrowy duch! – jak to mawia żwawo spacerujący zimą po parku starszy człowiek. Zdanie to zakorzenione jest w nas i powtarzane wielokrotnie przez nasze całe życie. Jest zupełnie prawdziwe, ale… trochę niekompletne. Pomiędzy naszym ciałem a duchem, a emocjami, a umysłem jest ciągłe sprzężenie zwrotne. Dlatego należałoby mówić: W zdrowym ciele zdrowy…

Czytaj więcej